Top latest Five Oulusta Urban news

image oulu

Oulu Corridor (a large indoor sports facility consisting of the lower dome, which seems fairly like a landed traveling saucer)

Ja­et­ta­va kuva on va­rus­tet­tu Va­sem­mis­to­lii­ton van­hal­la tun­nuk­sel­la. Ku­vas­sa on seu­raa­va teks­ti:

Onnela avasi ovensa Kastellissa – ”Onnelaan tullaan asumaan ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sesti”

Oululainen PS-vara­val­tuu­tettu levitti äänen mitätöivään kommen­toin­tiin kehottavaa valemainosta – Vasem­mis­to­liiton puolu­e­sih­teeri: “Erittäin vakava asia”

Hätälä laajentaa kala­teh­das­taan suurin­ves­toin­nilla – kustan­nu­sarvio thirty miljoonaa euroa

Vuo­den kau­pun­gi­no­sa -kil­pai­lus­sa et­si­tään viih­tyi­sää ja yh­tei­söl­lis­tä kau­pun­gi­no­saa, jos­sa on mo­ni­puo­lis­ta, uu­den­tyyp­pis­tä­kin toi­min­taa, ak­tii­vi­sia pai­kal­lis­toi­mi­joi­ta ja hyvä asua.

So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa kier­tää te­kais­tu vaa­li­mai­nos, jos­sa ke­ho­te­taan kir­joit­ta­maan ää­nes­tys­lip­puun nu­me­ron li­säk­si kan­na­not­to.

Oululainen PS-vara­val­tuu­tettu levitti äänen mitätöivään kommen­toin­tiin kehottavaa valemainosta – Vasem­mis­to­liiton puolu­e­sih­teeri: “Erittäin vakava asia”

Hätälä laajentaa kala­teh­das­taan suurin­ves­toin­nilla – kustan­nu­sarvio 30 click to read more miljoonaa euroa

Tägää kaveri...si, ja voita teille nämä värikkäät kalenterisetit. Kuvista löytyy taatusti jokaiseen makuun sopivaa lihaksikasta ja komeaa miestä!

Here's a treasure map for procuring and getting the best possible Christmas reward within Oulusta the liminka customs prism... ;) #Oulu #Fireman #present #gift Concepts @tuulinikkiphotography @prismalimingantulli 2018 Oulu fi - the click to read more firefighter calendar is available in the subsequent places:

With small alterations, this strategy stays The idea for that layout of Oulu's town Heart. The Oulu Cathedral was inbuilt 1832 to his layouts, a fantastic read While using the spire getting concluded in 1844. Through the Crimean War, Oulu's harbour news was raided by the British fleet, destroying ships and burning tar residences, leading to international criticism.[citation wanted]

Kirjoitukset julkaistaan nimellä ja vain poikkeustapauksissa nimimerkillä. Julkaistavien tekstien valinta ja käsittely jäävät aina toimituksen harkintaan.

Onnela avasi ovensa Kastellissa – ”Onnelaan tullaan asumaan ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sesti”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *